Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Zmarła dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci dr n. med. Barbary Sarankiewicz-Konopki wybitnej lekarki i niezastąpionej postaci dla samorządu lekarskiego. Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku III i IV kadencji, wiceprezes ORL IX kadencji, wieloletniej przewodniczącej Komisji Kształcenia Medycznego.

Uroczystości żałobne rozpoczną się 21 marca 2024 t. o godz. 11.30 w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie przy ul. Jacka Malczewskiego 31.
Pogrzeb odbędzie się o godz. 12.00