Zmiana danych w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów

Podstawa prawna

Opis procedury
W przypadku:

na podstawie złożenia odpowiedniego dokumentu lub oświadczenia przez lekarza, danych uzyskanych z systemu PESEL, rejestru praktyk lekarskich, zarządzenia przewodniczącego okręgowej rady lekarskiej, prawomocnego orzeczenia sądu lekarskiego, aktu zgonu lub informacji systemu PESEL o zgonie, na podstawie decyzji przewodniczącego komisji rejestracji i prawa wykonywania zawodu dokonuje się zmian danych w okręgowym rejestrze lekarzy

Wymagane dokumenty

Opłaty
Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna
Komisja ds. rejestru, wydawania PWZ i praktyk lekarskich

Miejsce załatwienia sprawy
Wojskowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi
Bezzwłocznie.

Uwagi
Dotyczy zmiany danych lekarza/lekarza dentysty objętych okręgowym rejestrem lekarzy.