Zmiany w zasadach dofinansowania kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego

Na XL Sprawozdawczo – Wyborczym Zjeździe Lekarzy WIL w dniu 18 marca 2022 r. podjęta została nowa uchwała (Nr 30/22/XL) w sprawie zasad dofinansowania kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, członków Wojskowej Izby Lekarskiej oraz podmiotów upoważnionych do prowadzenia tego kształcenia, do której wprowadzono zmiany Uchwałą Nr 17/23/IX XLI Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 24.03.2023 r.
Prosimy o zapoznanie się z pełnym tekstem uchwał, które wraz z załącznikami opublikowane zostały w poniższym linku.