Zmiany w zasadach dofinansowania kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego

Na XXXVIII Zjeździe Lekarzy WIL w dniu 10 czerwca2020 r. podjęta została nowa uchwala (nr 5/20/XXXVIII) w sprawie zasad zwrotu kosztów lub dofinansowania kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, członków Wojskowej Izby Lekarskiej oraz podmiotów upoważnionych do prowadzenia tego kształcenia. 
Prosimy o zapoznanie się z pełnym tekstem uchwały, który wraz z załącznikami opublikowany jest pod poniższym linkiem, w załączniku nr 2 uchwały znajduje się wniosek o dofinansowanie: