Zrzeczenie się wykonywania zawodu

Podstawa prawna

Opis procedury

Na podstawie oświadczenia lekarza / lekarza dentysty Prezes Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej wydaje zarządzenie w sprawie skreślenia lekarza / lekarza dentysty z listy członków izby lekarskiej z powodu zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu. Dokonuje się wpisu urzędowego do dokumentu prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, dane z rejestru przenosi się do archiwum komputerowego oraz akta osobowe lekarza do archiwum.

Wymagane dokumenty

Formularze

Opłaty
Brak

Jednostka odpowiedzialna
Komisja ds. rejestru, wydawania PWZ i praktyk lekarskich

Miejsce załatwienia sprawy
Wojskowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi
Bezzwłocznie

Tryb odwoławczy
Brak

Uwagi! Dotyczy lekarza członka izby, który zamierza na stałe zaprzestać wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.