Komisja historyczna

Przewodniczący:

Kazimierz Janicki

Członkowie:

Krzysztof Kopociński
Zbigniew Kopociński
Konrad Maćkowiak