Komisja ds. Młodych Lekarzy

Przewodniczący Komisji:

Łukasz Piotrowicz

Członkowie:

Magdalena Biernacka
Miłosz Chwiałkowski
Adam Durma