Komisja ds. Młodych Lekarzy

Przewodniczący Komisji:

Jarosław Bukwald

Członkowie:

Magdalena Biernacka
Miłosz Chwiałkowski
Adam Durma
Łukasz Piotrowicz