Informacje dla autorów

Szanowni Państwo,

„Skalpel” jest nie tylko pismem dla Was, ale w przeważającej części jest tworzony przez Was.
W 2022 r. planujemy edycję 10 numerów, nasz biuletyn wysyłany jest razem z „Gazetą Lekarską”. Poniżej przedstawiamy terminy wysyłki poszczególnych numerów oraz przesyłania materiałów do redakcji (do danego numeru).

 Lp.  Nr „Skalpela”  Termin nadsyłania materiałów   Termin wysyłki do czytelników 
1. 2/2022 10.01.2022 r. 31.01.2022 r.
2. 3/2022 07.02.2022 r. 28.02.2022 r.
3. 4/2022 07.03.2022 r. 28.03.2022 r.
4. 5/2022 08.04.2022 r. 04.05.2022 r.
5. 6/2022 09.05.2022 r. 30.05.2022 r.
6. 7-8/2022 10.06.2022 r. 04.07.2022 r.
7. 9/2022 11.08.2022 r. 05.09.2022 r.
8. 10/2022 12.09.2022 r. 03.10.2022 r.
9. 11/2022 10.10.2022 r. 31.10.2022 r.
10.  12/2022-1/2023  21.11.2022 r. 12.12.2022 r.

Prosimy o przekazywanie materiałów do druku najlepiej w wersji elektronicznej, mailem na adres redaktora naczelnego:

Czasami autor pyta ile stron (mając na myśli strony w wordzie lub innym edytorze)  należy napisać. Na tak postawione pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, bo zależy to od wielkości i rodzaju użytej czcionki, interlinii itp. Przy określaniu objętości tekstu operujemy liczbą znaków, nie stron.

Strona w „Skalpelu” zawiera ok. 4,5 tys. znaków (liter, cyfr, znaków interpunkcyjnych i innych dostępnych na klawiaturze) ze spacjami; samego tekstu – bez rysunków, tabel itp

Jak sprawdzić liczbę znaków w dokumencie? W wordzie „nowym” (np. 2010) w górnym menu należy wybrać opcję „Recenzja” (przedostatnia pozycja), w pojawiającym się niżej podmenu – „Statystyka wyrazów” (czwarta pozycja od lewej) będziemy mieli podane  „Znaki (ze spacjami)”. Natomiast w wordzie „starszym”, np. 2003 – w menu „Narzędzia” wybieramy „Statystyka wyrazów” i sprawdzamy „Znaki (ze spacjami)”.

Jeśli zaznaczymy fragment tekstu to podane wartości dotyczą zaznaczonego tekstu, w przeciwnym wypadku – tekstu w całym dokumencie.

A więc ile tekstu należy napisać?

W zasadzie nie mamy ograniczeń, ale wydaje się nam, że tekst nie powinien przekraczać 3-4 strony w „Skalpelu”, czyli powiedzmy maksymalnie do 15 tys. znaków, dłuższy często staje się już nużący dla czytelnika. Ale… nikt nie będzie co do znaku autora rozliczał – interesujący tekst może być dłuższy. Czasami, ale rzadko skracamy  nadesłany tekst, czasami, jeśli jest bardzo długi, a wydaje się nam godny zamieszczenia – drukujemy w częściach, w kolejnych numerach.

Zdjęcia do druku muszą mieć rozdzielczość min. 300 dpi przy wymiarach takich, jakie będą drukowane – 1 szpalta w „Skalpelu” ma szerokość 5,2 cm; dwie – 11 cm, trzy – 16,5 cm. Przygotowując materiał graficzny na całą stronę należy pamiętać o uwzględnieniu tzw. spadów (po 3 mm z każdego boku), co oznacza, że zdjęcie na całą szerokość strony musi mieć 21,1 cm podstawy, a zdjęcie/grafika na całą stronę musi mieć wymiary 21,1 cm x 29,6 cm.
Zdjęcia wykonywane aparatem cyfrowym lub telefonem na ogół mają ustawioną wystarczająco wysoką rozdzielczość, przy skanowaniu należy uwzględnić powyższe uwagi.
Jeżeli nie mają Państwo zdjęć w formie elektronicznej, to podczas skanowania proszę zwrócić uwagę na odpowiednią rozdzielczość (na etapie skanowania). Można również przesłać zdjęcia do zeskanowania przez nas, redakcję, pocztą tradycyjna na adres:

Zdjęcia po zeskanowaniu odeślemy do nadawcy.
Uwaga! Zdjęcia wklejone do pliku wordowskiego nie nadają się do druku.

Proszę pamiętać o załączaniu podpisów do zdjęć oraz podaniu nazwisk autorów: tekstu i zdjęć.

Wysyłając materiały pocztą tradycyjną na adres:
02-625 Warszawa ul. Jana Pawła Woronicza 15
proszę w adresie zaznaczyć:
Wojskowa Izba Lekarska
Redakcja „Skalpela”.

Bez podkreślenia „Wojskowa Izba Lekarska” może się zdarzyć, że list zostanie zwrócony do nadawcy.

Na zakończenia zdanie, które znajduje się na stronie redakcyjnej każdego „Skalpela”: „Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian redakcyjnych w nadsyłanych tekstach.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść listów do redakcji, ogłoszeń i reklam
.

Z niecierpliwością i nadzieją czekamy na materiały od Was, członków WIL.