Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Ankieta potrzeb szkoleniowych „Program Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym”

Szanowni Państwo, 

W załączeniu przesyłamy ankietę potrzeb szkoleniowych, przygotowaną przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w ramach Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym – zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia. Ankieta jest skierowana do profesjonalistów systemu ochrony zdrowia, dla których w kolejnych miesiącach będziemy organizować specjalistyczne szkolenia służące rozwojowi kompetencji w zakresie prewencji zachowań samobójczych. Zwracamy się do Państwa z prośbą o dystrybucję ankiety (do wypełnienia w formie online, PDF lub word) do specjalistów systemu ochrony zdrowia, zgromadzonych w Państwa organizacji oraz o zarekomendowanie jej wypełnienia.Zachowania samobójcze to narastający problem zdrowia publicznego. Podejmowanie działań przez nas wszystkich – instytucje rządowe, samorządowe, pozarządowe, służby publiczne oraz wszystkich ludzi dobrej woli – jest koniecznością, zwłaszcza w sytuacji, w której badania pokazują pogorszenie stanu zdrowia psychicznego Polaków, do czego przyczynia się m.in. pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie, postępujące zmiany klimatyczne i ryzyko kryzysu gospodarczego, co może przełożyć się na dodatkowy wzrost wskaźników samobójstw. 
Link do ankiety online: https://forms.gle/sWBZAbhsbpnmUSQS7 
Bardzo prosimy o pomoc w dystrybucji ankiety Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym, której wypełnienie trwa krócej niż 10 minut.

Termin odsyłania wypełnionej ankiety upływa we środę 19 października 2022 roku.
Wypełnione ankiety prosimy przesłać na adres: szkolenia.biurozzs@ipin.edu.pl

Z wyrazami szacunku, 
Dr Anna Baran i Marta Pawłowska MBA
Liderki Zespołu Badawczego Programu NPZ
Biuro ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym
Instytut Psychiatrii i Neurologii