Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Trakt Głosowy. Zagadnienia Interdyscyplinarne

Szanowni Państwo,

W imieniu Pani Prof. Hanny Zajączkiewicz – Kierownika Katedry Otorynolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w załączeniu przekazuję informacje dot. I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Trakt Głosowy. Zagadnienia Interdyscyplinarne”, która odbędzie się 22 września 2022 roku w Lidzbarku Warmińskim.

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie jest współorganizatorem oraz objęła patronatem ww.

Spotkanie przeznaczone jest głównie dla lekarzy foniatrów, otorynolaryngologów, lekarzy innych specjalności oraz pedagogów śpiewu.

Wszelkie informacje dostępne na stronie: https://ws.uwm.edu.pl/miedzynarodowy-mistrzowski-kurs-wokalny-i-konferencja-trakt-glosowy/aktualnosci

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/LeWFoXnDhM5riHJp6

Z poważaniem
lek. dent. Anna Lella
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej