Komisja ds. Młodych Lekarzy

Przewodniczący Komisji:

Maria Kurzawa

Członkowie: