Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Uchwały Rady Lekarskiej – Kadencja VII – 2017

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na organizację i przeprowadzenie VI edycji konferencji Naukowej im. gen. bryg. dr. hab. n.med. Wojciecha Lubińskiego nt: „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie Dum Spiro Spero”.

Uchwała osobowa.

W sprawie powołania redaktora naczelnego biuletynu Wojskowej Izby Lekarskiej pn. „Skalpel”.

W sprawie powołania oraz szczegółowego trybu działania i finansowania komisji bioetycznej przy Wojskowej Izbie Lekarskiej.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

W sprawie utworzenia rejonów wyborczych na Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej VIII Kadencji 2018 – 2022.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie zakupu 50 egzemplarzy zbioru „Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej” dr. Władysława Biegańskiego w związku z ustanowieniem przez Senat RP roku 2017 Rokiem dr. Władysława Biegańskiego.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie dofinansowania organizacji XXVII Mistrzostw Polski Lekarzy w Tenisie, które odbędą się w dniach 15 – 18 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie dofinansowania V Międzynarodowych Warsztatów – „Medycyna Pola Walki” prowadzonych przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego.

W sprawie ustalenia liczby mandatów na zjazd lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na uroczystość Zjazdu Koleżeńskiego – VIII Kursu WAM w dniach 28.09-01.10.2017 r..

Uchwała osobowa.

W sprawie dofinansowania uczestnictwa w XX Mistrzostwach Polski Lekarzy w Narciarstwie Alpejskim, które odbyły się w dniach 24 – 26 lutego 2017 r. w Kluszkowicach.

W sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Wojskowej Izby Lekarskiej do zakupu programu – licencji Symfonia ERP Kadry i Płace oraz usług konsultacji wdrożeniowych i szkoleniowych.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie wsparcia finansowego na działalność statutową Fundacji VELETUDINARIA.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na uroczystość Zjazdu Koleżeńskiego – VIV Kursu WAM w dniach 09-06 – 11.06.2017 r..

W sprawie dofinansowania udziału reprezentacji WIL(wpisowe)w X Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej 6 -osobowej w dniach 9-10.06.2017 r..

W sprawie zakupu 50 sztuk książki pt. „Pozystywista do szpiku kości” o prof. Wiesławie Jedrzejczaku.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

W sprawie dofinansowania udziału reprezentacji WIL w XVI Igrzyskach Lekarskich, które odbyły się w Zakopanem dniach 6-9.09.2017 r..

W sprawie dofinansowania udziału reprezentacji WIL w XXIII Mistrzostwach Polski Lekarzy w Halowej Piłce Nożnej w Mielcu w dniach 25-26.11.2017 r..

Uchwała osobowa.

W sprawie poniesienia przez Wojskową Izbę Lekarską kosztów wydania 150 szt. Książki pt. ” Hotel pod wesołym kurkiem: wspomnienia wojenne lekarza (Lwów 1935)”.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego Fundacji Wojskowej Akademii Medycznej przeznaczonego na doroczne obchody święta Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w w Łodzi.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na promocję dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką.

W sprawie zwrotu kosztów z tytułu uczestnictwa w Ogólnopolskich Mistrzostwach Lekarzy w pływaniu w dniach 20-23.04.2017r. w Dębicy.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na organizację i przeprowadzenie XIX Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej w dniach 16-19 listopada 2017r..

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na organizację Obchodów Dnia Podchorążego oraz Balu Podchorążego Wydziału Wojskowo – Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w dniu 09.12.2017 r..

Uchwała osobowa.

W sprawie przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej w Wojskowej Izbie Lekarskiej.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Ws. potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy dentystów i zmiany do rejestru.

Ws. przyznania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów organizacji spotkania opłatkowego dla lekarzy emerytów i rencistów – członków Wojskowej Izby Lekarskiej organizowanego wspólnie z lekarzami seniorami Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.

Ws. ustalenia terminów posiedzeń Rady Lekarskiej/Prezydium WIL w 2018 roku.

Ws. zwołania XXXVI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.

Ws. przyjęcia prowizorium budżetowego na rok 2018.

Ws. przyznania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów organizacji spotkania opłatkowego dla lekarzy emerytów i rencistów – członków Wojskowej Izby Lekarskiej.

Uchwała osobowa.

Ws. zatwierdzenia Uchwały Rady Programowej Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy/Lekarzy Dentystów WIL w sprawie priorytetów w działalności merytorycznej oraz kierunków w działalności szkoleniowej Ośrodka w 2018r..

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.