Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Uchwały Rady Lekarskiej – Kadencja VIII – 2018

Ws. ustalenia liczby członków Prezydium Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej na okres VIII kadencji.

Ws. powołania komisji problemowych Wojskowej Izby Lekarskiej na okres VIII kadencji.

Ws. wyznaczenia osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań majątkowych.

Ws. upoważnienia Dyrektora Biura Wojskowej Izby Lekarskiej i Głównej Księgowej do wykonywania bieżącej obsługi finansowej Wojskowej Izby Lekarskiej w VIII kadencji (2018-2022).

Ws. powołania Rzecznika Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej.

Ws. wyboru Mediatora Wojskowej Izby Lekarskiej.

Uchwała osobowa.

Ws. zmiany uchwały nr 376/10/VI z dnia 15 października 2010 r. w sprawie postępowania ze zbędnymi składnikami majątkowymi Wojskowej Izby Lekarskiej.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Ws. przyznania wsparcia finansowego na wydawanie kwartalnika „Lekarz Wojskowy”.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Ws. przyznania wsparcia finansowego na działalność statutową Fundacji VALETUDINARIA.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Ws. określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji ds. Rejestru Lekarzy, Wydawania Prawa Wykonywania Zawodu i Praktyk Lekarskich Wojskowej Izby Lekarskiej.

Ws. zasad i trybu wydawania biuletynu WIL.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Ws. przyznania wsparcia finansowego na uroczystość obchodów 45 rocznicy uzyskania Dyplomu Lekarza – X Kursu WAM w dniach 15-17 czerwca 2018 r..

Ws. składu, zasad działania i zadań Komisji Stomatologicznej Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej.

Ws. składu, zasad działania i zadań Komisji ds. opiniowania kandydatów na stanowiska lub funkcje w służbie zdrowia Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej.

Ws. powołania redaktora naczelnego biuletynu Wojskowej Izby Lekarskiej pn. „Skalpel”.

Ws. powołania Kolegium Redakcyjnego biuletynu WIL pn. „Skalpel” na okres VIII kadencji (lata 2018-2022).

Ws. składu, zasad działania i zadań Komisji Organizacyjno-Legislacyjnej Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej.

Ws. zgłoszenia Kandydatów do Komisji i Zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Ws. składu, zasad działania i zadań Komisji Historycznej Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej.

Ws. składu oraz przedmiotu działania Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

Ws. składu, zasad działania i zadań Komisji Emerytów i Rencistów Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej.

Uchwała osobowa.

Ws. składu, zasad działania i zadań Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej.

Ws. składu, zasad działania i zadań Komisji Młodych Lekarzy Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej.

Ws. składu, zasad działania i zadań Komisji Budżetowej Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej.

Ws. składu, zasad działania i zadań Komisji Etyki Lekarskiej Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej.

Ws. zgłoszenia Kandydatów do Komisji i Zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Ws. przyznania wsparcia finansowego na organizację i przeprowadzenie Warsztatów Naukowo-Szkoleniowych przez Kierownictwo 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką nt: „Wyzwania w zakresie zabezpieczenia medycznego Wojsk Obrony Terytorialnej dla wojskowej służby zdrowia i obowiązującego systemu opieki medycznej w kraju w rożnych stanach zagrożenia państwa”.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Ws. dofinansowania udziału reprezentacji WIL w XVI Igrzyskach Lekarzy, które odbyły się w dniach 05-09.09.2018 r. w Zakopanem (opłata startowa).

Ws. refundacji kosztów opłaty startowej z tytułu udziału w XVI Igrzyskach Lekarzy w dniach 05-09.09.2018 r. w Zakopanem.

Ws. dofinansowania udziału reprezentacji WIL w XI Mistrzostwach Polski Lekarzy w Piłce Nożnej 6-osobowej, które odbyły się w dniach 08-09.06.2018 r. w Częstochowie.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Ws. wynagradzania osób funkcyjnych oraz osób wykonujących pracę na rzecz Wojskowej Izby Lekarskiej.

Ws. udzielenia pomocy finansowej na organizację obchodów 50 rocznicy uzyskania dyplomów lekarskich – VI kurs WAM.

Ws. przyznania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów organizacji spotkania opłatkowego dla lekarzy emerytów i rencistów – członków Wojskowej Izby Lekarskiej.

Ws. przyznania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów organizacji spotkania opłatkowego dla lekarzy emerytów i rencistów – członków Wojskowej Izby Lekarskiej organizowanego wspólnie z lekarzami seniorami Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Ws.powołania Rady Programowej Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej na okres VIII kadencji.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Ws. przyjęcia prowizorium budżetowego Wojskowej Izby Lekarskiej na rok 2019.

Ws. ustalenia terminów posiedzeń Rady Lekarskiej/Prezydium WIL w 2019 roku.

Ws. zwołania XXXVII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.

Ws. upoważnienia Dyrektora Biura Wojskowej Izby Lekarskiej do zawarcia umowy na zakup usługi wykonania oraz wdrożenia nowej strony internetowej Wojskowej Izby Lekarskiej.

Uchwała osobowa.

Ws. zatwierdzenia Uchwały Rady Programowej Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy/Lekarzy Dentystów WIL w sprawie priorytetów w działalności merytorycznej oraz kierunków w działalności szkoleniowej Ośrodka w 2019 r..

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

W sprawie upoważnienia Dyrektora Biura WIL do zawarcia umowy na druk biuletynu „Skalpel” w 2019 r..