Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Uchwały Rady Lekarskiej – Kadencja VIII – 2019

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Ws. dofinansowania III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych RP przeprowadzonej przez Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego Wojskowego Instytutu Medycznego.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Ws. przyznania wsparcia finansowego na organizację VI Spotkania Absolwentów Wojskowej Akademii Medycznej organizowanego w Centrum Kongresowym Haston we Wrocławiu, które odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2019 r..

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Ws. rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy stanowiącego środek odwoławczy od Decyzji 1/12/2018 dotyczącej wniosku spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Kartograficzne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2018 roku o udostępnienie informacji publicznej.

Ws. przyznania wsparcia finansowego na organizację XXII Konferencji Naukowej, organizowanej przez Stowarzyszenie Absolwentów Wojskowej Akademii Medycznej.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Ws. dofinansowania XIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Lekarzy Dentystów Wojskowych przeprowadzonej przez Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej.

Ws. przyznania wsparcia finansowego Fundacji Wojskowej Akademii Medycznej przeznaczonego na organizację i przeprowadzenie VII Międzynarodowych Warsztatów – Medycyna Pola Walki przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Ws. przyznania wsparcia finansowego czasopisma „Lekarz Wojskowy” w 2019 r..

Ws. przyznania wsparcia finansowego czasopisma „Lekarz Wojskowy” w 2019 r..

Ws. dofinansowania udziału 4-osobowej załogi WIL w XXIX Mistrzostwach Polski Lekarzy w Żeglarstwie, które odbędą w dniach 06-08.09.2019 r. na jeziorze Roś k. Pisza.

Ws. przyznania wsparcia finansowego na działalność statutową Fundacji VALETUDINARIA.

Ws. przyznania wsparcia finansowego na organizację 1. Spotkania 28. Kursu Absolwentów Wojskowej Akademii Medycznej, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2019 r..

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Ws. zasad i trybu zwrotu kosztów podróży oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członków samorządu lekarzy w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Wojskowej Izby Lekarskiej.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

W sprawie częściowego zwrotu kosztów pobytu i leczenia w sanatoriach, uzdrowiskach oraz zakładach rehabilitacyjnych lekarzy i lekarzy dentystów – seniorów, członków Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie dofinansowania udziału reprezentacji WIL w XII Mistrzostwach Polski Lekarzy w piłce nożnej 6 osobowej w dniach 31.05 – 01.06.2019 r..

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na obchody Jubileuszu 75-lecia 105 Szpitala Wojskowego w Żarach.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie dofinansowania udziału reprezentacji WIL w turnieju piłki nożnej rozgrywanym w ramach XVII Igrzysk Lekarskich w dniach 04.09-08.09.2019 r. w Zakopanem.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie dofinansowania organizacji XV jubileuszowego zjazdu absolwentów VIII Kursu WAM w dniach 5 – 8 września 2019 r. w Lublinie.

W sprawie dofinansowania kosztu wykonania tablicy pamiątkowej ku czci płk. dr. Wacława Szredersa, Kawalera Krzyża Walecznych odznaczonego za obronę ojczyzny podczas wojny w 1920 r. w Wojewódzkim Centrum Pediatrii” Kubalonka” w Istebnej.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

wykaz uchwał – praktyki prywatne.

W sprawie ustalenia terminów posiedzeń Rady Lekarskiej/Prezydium WIL w 2020r.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie XXI Jubileuszowej Konferencji Naukowej z udziałem międzynarodowym przez Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie zatwierdzenia Uchwały Rady Programowej Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy/Lekarzy Dentystów WIL w sprawie prorytetów w działalności merytorycznej oraz kierunków w działalności szkoleniowej Ośrodka w 2020 r..

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie WIL na 2020 r. na organizację XXIII Konferencji Naukowej, organizowanej przez Stowarzyszenie Absolwentów Wojskowej Akademii Medycznej, która odbędzie się w dniach 11-14 czerwca 2020 r..

Uchwała osobowa.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów organizacji spotkania opłatkowego dla lekarzy emerytów i rencistów – członków Wojskowej Izby Lekarskiej organizowanego wspólnie z lekarzami seniorami Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów organizacji spotaknia opłatkowego dla lekarzy emerytów i rencistów – członków Wojskowej Izby Lekarskiej.

Uchwała osobowa.

W sprawie dofinansowania wydania 200 egz. Monografii pt. „Historyczna refleksja o służbie zdrowia i kształceniu lekarzy w Wojsku Polskim”.

W sprawie dofinansowania druku książki pt. ” Medycyna dla nurkujących”.

W sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego Wojskowej Izby Lekarskiej na 2020 r..

W sprawie potwierdzenia spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształceni a podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy dentystów i zmiany wpisu do rejestru.

W sprawie przyznania dofinansowania spotkania absolwentów VII Kursu WAM z okazji 50 – leci uzyskania dyplomu lekarskiego – czerwiec 2020 r..

Uchwała osobowa.

W sprawie zmiany przewodniczącego komisji Rady Lekarskiej.

Uchwała osobowa.

W sprawie upoważnienia Dyrektora Biura WIL do zawarcia umowy na druk biuletynu „Skalpel” w 2020 r. .

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie dofinansowania udziału reprezentacji WIL w XXV Mistrzostwach Polski Lekarzy w Halowej Piłce Nożnej w dniach 23 – 24.11.2009 r. w Mielcu (opłata startowa).

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie zwołania XXXVIII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.