Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Uchwały Rady Lekarskiej – Kadencja VIII – 2021

Ws. ustalenia liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata na zjazd lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej IX kadencji 2022-2026 oraz minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego, utworzonego do przeprowadzenia wyborów delegatów na zjazd lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej IX kadencji 2022-2026.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu wydawania biuletynu Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Wojskowej Izby Lekarskiej za 2020 rok.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Dofinansowanie organizacji XIV Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Wojskowych Lekarzy Dentystów

Uchwała osobowa.

Aktualizacja dokumentacji opisującej przyjęte przez Wojskową Izbę Lekarską zasady (politykę) rachunkowości

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

W sprawie anulowania dwóch uchwał, tj. uchwały ws. Uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Wojskowej Izby Lekarskiej oraz uchwały w sprawie wynagradzania osób funkcyjnych oraz osób wykonujących pracę na rzecz Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie wynagradzania osób funkcyjnych oraz osób wykonujących pracę na rzecz Wojskowej Izby Lekarskiej

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego V Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Młodych Lekarzy SZ „Etyka, Odpowiedzialność, Doskonalenie Zawodowe” zorganizowanej przez Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego WIM

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie zmiany uchwały nr 949/19/VIII Rady Lekarskiej WIL z dnia 26.04.2019 r.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego Fundacji im. WAM przeznaczonego na organizację i przeprowadzenie konferencji naukowej, pt. Rozwój Medycyny Pola Walki z perspektywy 10 lat funkcjonowania WCKMed.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego 2. Spotkania Absolwentów XXVIII Kursu WAM

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa – przyznanie prawa wykonywania zawodu.

Uchwała osobowa.

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminów posiedzeń Rady Lekarskiej/Prezydium WIL w 2021 roku

Uchwała osobowa.

W sprawie przyznania dofinansowania wydania monografii pt. „Hork – Łużycka Golgota służby zdrowia 2. Armii Wojska Polskiego”.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa – przyznanie prawa wykonywania zawodu.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie dofinansowania udziału reprezentacji WIL w XXX Żeglarskich Mistrzostwach Polski Lekarzy

W sprawie dofinansowania udziału reprezentacji WIL w XIII Mistrzostwach Polski Lekarzy w piłce nożnej 6 osobowej

W sprawie dofinansowania czasopisma „Lekarz Wojskowy” w 2022 r.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich.

Wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich.

Wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich.

Wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich.

Wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich.

Wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich.

Wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich.

Wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich.

Wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich.

Wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich.

Wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich.

Wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich.

Wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich.

Wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich.

Wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich.

Wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich.

Wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich.

Wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich.

Wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich.

Wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich.

Wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich.

Uchwała osobowa.

W sprawie terminów posiedzeń Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w 2022 roku

W sprawie zwołania XL Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków pieniężnych pomiędzy poszczególnymi pozycjami uchwalonego budżetu

Zmiany w rejestrze indywidualnych praktyk lekarskich.

Zmiany w rejestrze indywidualnych praktyk lekarskich.

Zmiany w rejestrze indywidualnych praktyk lekarskich.

Zmiany w rejestrze indywidualnych praktyk lekarskich.

Zmiany w rejestrze indywidualnych praktyk lekarskich.

Zmiany w rejestrze indywidualnych praktyk lekarskich.

Zmiany w rejestrze indywidualnych praktyk lekarskich.

Zmiany w rejestrze indywidualnych praktyk lekarskich.

Zmiany w rejestrze indywidualnych praktyk lekarskich.

Zmiany w rejestrze indywidualnych praktyk lekarskich.

Zmiany w rejestrze indywidualnych praktyk lekarskich.

Zmiany w rejestrze indywidualnych praktyk lekarskich.

Zmiany w rejestrze indywidualnych praktyk lekarskich.

Zmiany w rejestrze indywidualnych praktyk lekarskich.

Zmiany w rejestrze indywidualnych praktyk lekarskich.

Zmiany w rejestrze indywidualnych praktyk lekarskich.

Zmiany w rejestrze indywidualnych praktyk lekarskich.

Zmiany w rejestrze indywidualnych praktyk lekarskich.

Zmiany w rejestrze indywidualnych praktyk lekarskich.

Zmiany w rejestrze indywidualnych praktyk lekarskich.

Zmiany w rejestrze indywidualnych praktyk lekarskich.

Uchwała osobowa.

W sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego Wojskowej Izby Lekarskiej na 2022 r.

Zmiany w rejestrze indywidualnych praktyk lekarskich.

Zmiany w rejestrze indywidualnych praktyk lekarskich.

Zmiany w rejestrze indywidualnych praktyk lekarskich.