VII Ogólnopolskim Konkursie Poetycko-Literackim „Lekarze dzieciom”