Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

WYBORY DELEGATÓW IX KADENCJA

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy etap głosowania w rejonach. Do uprawnionych do głosowania członków Wojskowej Izby Lekarskiej zostały rozesłane PRZESYŁKI WYBORCZE, w postaci dużej koperty z adnotacją WYBORY 2021 – prosimy o bieżące sprawdzanie skrzynek pocztowych.


Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zachęcamy do oddania głosu w trybie korespondencyjnym, który jest równoznaczny z trybem głosowania stacjonarnego – wymaga to jedynie oddania głosu na otrzymanej karcie do głosowania, a następnie wrzucenia przygotowanej koperty zwrotnej do skrzynki na listy. Bez opłaty pocztowej. Termin dostarczenia koperty z głosem korespondencyjnym upływa w dniu 20 października 2021 r.

Więcej informacji o etapie procesu wyborczego, jak i szczegółowe wytyczne znajdziecie Państwo w zakładce WYBORY IX