Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

XXV Jubileuszowa Konferencja Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych w Częstochowie

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu naukowego i organizacyjnego z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w XXV Jubileuszowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, która odbędzie się w Częstochowie w dniach 19-21 stycznia 2023 roku. Tematem przewodnim Konferencji będą słowa Mahatma Gandhi: „Gdzie jest miłość, tam jest życie”.

                Do uczestnictwa w Konferencji zapraszamy pielęgniarki, lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów, pedagogów, pracowników socjalnych, duszpasterzy, wolontariuszy, studentów, doktorantów oraz wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniami z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Wykłady i warsztaty prowadzą eksperci i praktycy zaangażowani w ruchu hospicyjnym i opiece paliatywnej. Tematyka Konferencji dotyczyć będzie teraźniejszości i przyszłości opieki paliatywnej, prawno – organizacyjnych aspektów funkcjonowania opieki paliatywnej, leczenia objawowego, wyzwań dla zespołów interdyscyplinarnych, medycznych aspektów opieki paliatywnej, profilaktyki i leczenia ran przewlekłych, wsparcia psychologicznego, duchowego i społecznego pacjentów.

                Przewodnictwo naukowe nad Konferencją objęła prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden – Gałuszko. Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, współorganizatorami Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej. Konferencja każdorazowo skupia ponad 300 uczestników.

                Konferencja połączona będzie z obchodami 30 – lecia Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, która będzie wspaniałą okazją na spotkanie i wymianę doświadczeń w grupie osób zaangażowanych w realizację i rozwój opieki paliatywnej i ruchu hospicyjnego.

                Podczas Konferencji odbędzie się również Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej (19.01.2023r. o godz. 12.00) oraz Pielgrzymka Hospicjów Polskich na Jasną Górę (21.01.2023r. o godz. 7.30). Nadchodzącą konferencję ponownie organizujemy dla Państwa w nowoczesnym i komfortowym Hotelu Arche****, przy ul. Oleńki 20 www.hotelczestochowa.com, w bliskiej lokalizacji Jasnej Góry.

                Szczegółowe informacje publikowane będą na stronie internetowej:  www.hospicjum-konferencja.pl

W załączeniu II Komunikat oraz program szczegółowy Konferencji.

Z poważaniem

Artur Kaptacz

Przewodniczący Komitetu organizacyjnego