Ogłoszenia

Apel Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej (z dnia 26.03.2020)

Data publikacji:

Rekomendacje PTO dotyczące postępowania z pacjentem okulistycznym w czasie epidemii COVID-19 (z dnia 23.03.2020)

Data publikacji:

Stanowisko Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego dotyczące COVID-19 (z dnia 26.03.2020)

Data publikacji:

Leczenie pacjenta z COVID-19 na oddziale intensywnej terapii

Data publikacji:

Podręcznik prewencji i leczenia COVID-19

Data publikacji:

eWUŚ już informuje o objęciu kwarantanną (z dnia 25.03.2020)

Data publikacji:

Pacjenci zakażeni SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji (zalecenia z dnia 22.03.2020)

Data publikacji:

Zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych (z dnia 24.03.2020)

Data publikacji:

Agresja, nienawiść, hate

Data publikacji:

Bezpłatne wsparcie psychologiczne

Data publikacji:

Kryteria wypisu lub zakończenia kwarantanny pacjenta z COVID-19 – opracowanie wytycznych ECDC

Data publikacji:

Zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami (z dnia 12.03.2020)

Data publikacji:

Załaduj więcej artykułów