Przegląd numerów

Bieżący numer – czerwiec 2020 r. (6/2020)

Od kilku miesięcy koronawirus zdominował nasze życie. Liczne obostrzenia, zakazy i nakazy sanitarne sprawiły, że działalność samorządu i jej członków uległa zasadniczej zmianie. Aktywność rady lekarskiej i jej prezesa, Artura Płachty skierowana jest przede wszystkim na ułatwienie życia lekarzom zmagającym się z epidemią.
Poza tym życie samorządowe znacząco zwolniło swój bieg. Nie odbywają się konferencje, zjazdy absolwentów czy zawody sportowe. Biuro WIL pracuje zdalnie, tzn. te czynności, które pracownicy poszczególnych działów mogą wykonywać w domu tam wykonują, do biura przyjeżdżając w razie niezbędnej obecności, w większości przypadków w środy od rana do 15-17.
Redakcja „Skalpela” dokłada starań, by nasze pismo ukazywało się regularnie i zawierało interesujące materiały. W tym numerze polecamy artykuł prof. H. Bartela „Profesorowie WAM i ich jubileusze”, bardzo interesujący artykuł prof. Piotra Siermontowskiego „Kontratak wroga klasowego” oraz wiersze dr. Krzysztofa Osmana.

Życzymy interesującej lektury.
Ewa Kapuścińska
sek.red. „Skalpela”

 

Archiwum „Skalpela”

Wybierz rocznik „Skalpela”

 

Rocznik 2017

 

Rocznik 2016

 

Rocznik 2015

Rocznik 2014

–> powrót do początku strony