Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

DELEGACI IX KADENCJA – wyniki wyborów

Data publikacji:

OBWIESZCZENIE OKW WIL z dnia 24.11.2021 r. o wynikach wyborów i uzyskaniu mandatu delegata na OZL WIL w Warszawie IX kadencji

Szkolenia online na temat pandemii

Data publikacji: