Aktualności

Składanie wniosków o przystąpienie do PES do 21 sierpnia

Data publikacji: 30 lipca 2020

Stanowisko Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich

Data publikacji: 8 lipca 2020

Egzaminy ustne PES w 2020 r.

Data publikacji: 4 lipca 2020

Międzynarodowa Wystawa Fotograficzna Lekarzy

Data publikacji: 29 czerwca 2020

Stanowisko Prezesów OIL i Prezydium NRL

Data publikacji: 25 czerwca 2020

Pismo NRL do ministra zdrowia

Data publikacji: 25 czerwca 2020

Wydarzenia

Wojskowa Izba Lekarska

ul. Koszykowa 78 
00-909 Warszawa

e-mail: wojsko@hipokrates.org

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa, 
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741