III turnieju tenisowym lekarzy w Gdańsku

Data publikacji:

Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne

Data publikacji:

Spotkanie koleżeńskie XXXV KWL

Data publikacji:

OCENA ZDOLNOŚCI DO STAWIENNICTWA W SĄDZIE I BRANIA UDZIAŁU W CZYNOŚCIACH PROCESOWYCH

Data publikacji:

Apel ORL w Łodzi w sprawie zasiłku chorobowego dla lekarzy zarażonych koronawirusem (z dnia 15 kwietnia 2020)

Data publikacji:

Stosowanie środków ochrony osobistej (z dnia 6.04.2020)

Data publikacji:

Nowe wskazówki do badań w kierunku COVID-19 (z dnia 13.04.2020)

Data publikacji:

Wytyczne dla lekarzy kierujących na badania obrazowe

Data publikacji:

Tarcza antykryzysowa (z dnia 2.04.2020)

Data publikacji:

Webinar: Doświadczenia z Lombardii w leczeniu COVID 19

Data publikacji: