Wybrane problemy urologiczne w praktyce lekarza rodzinnego

Data publikacji:

Bezpłatne szkolenia organizowane przez Ośrodek Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej

Data publikacji:

XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych „Tam, gdzie jest miłość , tam jest życie”

Data publikacji:

Stanowisko w sprawie akcji protestacyjnej pracowników ochrony zdrowia

Data publikacji:

Sprostowanie błędnie podanych wyników głosowań nad uchwałami XXXVIII Zjazdu Lekarzy WIL

Data publikacji:

W „Skalpelu” nr 7-8/2020 na str. 3-12, pod niektórymi uchwałami z XXXVIII Zjazdu Lekarzy WIL błędnie podałam wyniki głosowań – liczbę głosów za/przeciw/osób wstrzymujących się.

Przypominamy! e-recepty od stycznia 2020 r.!

Data publikacji: