Różne

„Niezbędne dla zdrowia”

Data publikacji:

Sprostowanie błędnie podanych wyników głosowań nad uchwałami XXXVIII Zjazdu Lekarzy WIL

Data publikacji:

W „Skalpelu” nr 7-8/2020 na str. 3-12, pod niektórymi uchwałami z XXXVIII Zjazdu Lekarzy WIL błędnie podałam wyniki głosowań – liczbę głosów za/przeciw/osób wstrzymujących się.

Składanie wniosków o przystąpienie do PES do 21 sierpnia

Data publikacji:

Stanowisko Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich

Data publikacji:

Egzaminy ustne PES w 2020 r.

Data publikacji:

Międzynarodowa Wystawa Fotograficzna Lekarzy

Data publikacji:

Szkolenia unijne

Data publikacji:

WAŻNE! Sprzeciw samorządu lekarskiego

Data publikacji:

Komunikat MZ dla lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego

Data publikacji:

Infolinia dla profesjonalistów

Data publikacji:

Prośba Brytyjskiego Stowarzyszenia Lekarskiego

Data publikacji:

Wycena testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 przez NFZ

Data publikacji: