Komunikaty samorządowe

WYBORY DELEGATÓW IX KADENCJA

Data publikacji:

Rozpoczynamy głosowanie w rejonach!

Kalendarz szkoleń – Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL

Data publikacji:

Postulaty Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia na spotkanie z Premierem RP

Data publikacji:

Międzynarodowa Wystawa Fotograficzna Lekarzy pod hasłem „Powroty…”

Data publikacji:

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie dokumentu „Polski Ład”

Data publikacji:

Likwidacja Kasy w Biurze Wojskowej Izby Lekarskiej

Data publikacji:

Stanowisko nr 1/2021 Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich

Data publikacji:

Komunikat ws. oświadczeń dotyczących skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii

Data publikacji:

Komunikat dla lekarzy z woj. mazowieckiego ws. oświadczeń dotyczących skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii – termin do 9.12.2020 r.

Data publikacji:

List otwarty Prezesa NRL do społeczeństwa oraz lekarzy i lekarzy dentystów

Data publikacji:

Stanowisko Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich

Data publikacji:

WAŻNE! Sprzeciw samorządu lekarskiego

Data publikacji: