Komunikaty samorządowe

Likwidacja Kasy w Biurze Wojskowej Izby Lekarskiej

Data publikacji:

Stanowisko nr 1/2021 Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich

Data publikacji:

Komunikat ws. oświadczeń dotyczących skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii

Data publikacji:

Komunikat dla lekarzy z woj. mazowieckiego ws. oświadczeń dotyczących skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii – termin do 9.12.2020 r.

Data publikacji:

List otwarty Prezesa NRL do społeczeństwa oraz lekarzy i lekarzy dentystów

Data publikacji:

Stanowisko Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich

Data publikacji:

WAŻNE! Sprzeciw samorządu lekarskiego

Data publikacji:

Odnowienie ochrony ubezpieczeniowej OC gwarantowanej przez WIL

Data publikacji:

Fundusz wsparcia dla lekarzy, lekarzy dentystów oraz ich rodzin

Data publikacji:

Komunikat MZ dla lekarzy i lekarzy dentystów (szkolenie specjalizacyjne i PES)

Data publikacji:

XXXVIII Zjazd Lekarzy odwołany

Data publikacji:

Stanowisko NIL dot. prof. Tomasza Grodzkiego

Data publikacji: