Kondolencje z powodu śmierci Taty

Data publikacji:

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia Pani Katarzynie Kowalczyńskiej z powodu śmierci Taty

Jak Fundusze Europejskie wspierają walkę z COVID? Wyniki badań laureatów FNP

Data publikacji:

Politycy kłamią – plakat

Data publikacji:

VII Zjazd Diagnozujących i Leczących Gruźlicę

Data publikacji:

XXV Jubileuszowa Konferencja Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych w Częstochowie

Data publikacji:

22 Wojskowy Szpital Uzdrowisko-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Ciechocinku – praca

Data publikacji:

XI ZJAZD ABSOLWENTÓW XV KURSU WAM

Data publikacji:

15-18.06.2023 r. Kielce Cedzyna 44 D Hotel Uroczysko

KOMINIKAT KOMISJI KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LEKARZY

Data publikacji:

107 Szpital Wojskowy z PSZOZ w Wałczu – konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych

Data publikacji:

Rekrutacja do szpitali tymczasowych w Płocku i Ostrołęce

Data publikacji:

List otwarty Prezesa NRL do społeczeństwa oraz lekarzy i lekarzy dentystów

Data publikacji: